Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

Σύντομες βόλτες τριγύρω. Τρεις φωτογραφίες-τρία "ζευγάρια"...

26, 28 και 29 Οκτωβρίου