Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Κυριακή, άλλη μια ευκαιρία να ανιχνεύσω τι μου κρύβουν τα άλογα...
Χτεσινή, από τη θέση του συνοδηγού.