Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2012

Το διάβασα πρόσφατα, αλλά ήταν λες και το είχα στο μυαλό μου από πάντα:

«Οι εικόνες μου ήταν σουρεαλιστικές απλά υπό την έννοια ότι η οπτική μου αποκαλύπτει την φανταστική διάσταση της πραγματικότητας. Η μόνη μου βλέψη ήταν να εκφράσω την πραγματικότητα, διότι δεν υπάρχει τίποτα πιο σουρεαλιστικό από την ίδια την πραγματικότητα.. Αν η πραγματικότητα αδυνατεί να μας γεμίσει με απορία, είναι γιατί έχουμε πέσει στη συνήθεια να την βλέπουμε συμβατικά.»

Gyula Halasz(Brassaι)