Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2012

"Φωτογραφίζω τις αναμνήσεις μου"
"Φωτογραφίζω για να βρω την ταυτότητά μου"
(Anders Petersen)