Σάββατο, 28 Ιουλίου 2012

"A photographer must learn to photograph everything. "

                                                              André Kertész

 (από συνέντευξη του Ralph Gibson- http://www.youtube.com/watch?v=NzMQcE2E-1o&feature=related)